^Powrót do góry
 • 1 Adres:
  27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39, telefon/fax (041)274 19 40, e-mail: gimnr2@poczta.fm
 • 2 Adres:
  27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39, telefon/fax (041)274 19 40, e-mail: gimnr2@poczta.fm
 • 3 Adres:
  27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39, telefon/fax (041)274 19 40, e-mail: gimnr2@poczta.fm
 • 4 Adres:
  27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39, telefon/fax (041)274 19 40, e-mail: gimnr2@poczta.fm
 • 5 Adres:
  27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39, telefon/fax (041)274 19 40, e-mail: gimnr2@poczta.fm
baner

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Choć gmach szkolny powstał w 1957 roku, to na początku istniała tu SP nr 5.  W związku z reorganizacją systemu oświaty Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Żeromskiego została w latach 1998-2004 stopniowo wygaszona, zaś w jej budynku powstało w 1999 roku Gimnazjum nr 2. Gimnazja powstały w 1999 roku w wyniku reformy systemu oświaty. Trzyletnie gimnazja wydłużają o rok powszechną i obowiązkową edukację ogólnokształcącą, umożliwiając kontynuowanie kształcenia w liceach ogólnokształcących lub profilowanych, ale także przysposabiając do pracy uczniów nie mogących sprostać wymaganiom, a wybierających po ich ukończeniu dwuletnią szkołę zawodową. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1999/2000 było początkiem pracy nowej szkoły - Gimnazjum nr 2 w Starachowicach. Dyrektorem placówki została mgr Elżbieta Tyczyńska-Kończal. Gimnazjum stopniowo przejmowało pracownie po wygaszanej szkole podstawowej i adoptowało je do swoich potrzeb. Są one sukcesywnie odnawiane i unowocześniane. W grudniu 1999 roku otwarto siłownię. Odbywają się tam lekcje wychowania fizycznego oraz zajęcia Szkolnego Koła Sportowego.  W 2000 roku udostępniono uczniom nowoczesną pracownię językową, wyposażoną w sprzęt telewizyjno-komputerowy. Służy do nauki języka angielskiego i niemieckiego. W styczniu 2006 roku otwarto Centrum Multimedialne w szkolnej bibliotece. Jest ono do dyspozycji uczniów i nauczycieli. Służy do celów edukacyjnych jako dodatkowe źródło informacji. Szkoła posiada dwie pracownie informatyczne. W jednej z nich w 2007 roku wymieniono cały sprzęt komputerowy. W listopadzie 2007 roku oddano do użytku nowoczesne wielofunkcyjne boisko szkolne. Służy do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. Zbudowano je na miejscu dawnego boiska ze środków finansowych gminy oraz Unii Europejskiej. 
W roku szkolnym 2003/2004 szkoła przystąpiła do akcji Gazety Wyborczej pod patronatem Aleksandra Kwaśniewskiego "Szkoła z klasą" i w 2004 roku uzyskała certyfikat. W roku szkolnym 2004/2005 szkoła przystąpiła do akcji kontynuacyjnej; programu "Czytam - Myślę - Działam" i uzyskała wszystkie trzy sprawności potwierdzone zdobyciem odpowiednich certyfikatów.
We wrześniu 2006 r.  szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii pod patronatem prezydenta RP L. Kaczyńskiego "Szkoła bez przemocy". Jej celem jest przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów  gimnazjum. Prowadzone są zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym i spotkania z psychologiem, realizowane są lekcje wychowawcze mające zwiększyć świadomość uczniów - jak nie poddawać się agresywnym zachowaniom kolegów. 
W ramach kampanii: odbyły się dodatkowe spotkania z rodzicami uświadamiające im zasady współpracy ze szkołą i procedury walki z przemocą, przystąpiliśmy do konkursu na projekt koszulki reklamującej kampanię, przeprowadziliśmy ankiety wśród uczniów i nauczycieli sondujące skalę zjawiska agresji wśród naszej młodzieży, propagujemy wszystkie działania sprzyjające mądremu i bezpiecznemu spędzaniu wolnego czasu, działamy w/g "Kodeksu 10 zasad" opracowanego przez Radę Programową kampanii "Szkoła bez przemocy".
Szkoła ma odpowiednią liczbę pomieszczeń: pracownie przedmiotowe, sale lekcyjne, salę gimnastyczną, siłownię, świetlicę, stołówkę, bibliotekę i czytelnię w której księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany. Ma dobre wyposażenie techniczne, posiada 22 komputery przeznaczone dla uczniów, 9 komputerów wykorzystywanych przez: dyrekcję, sekretariat szkoły, bibliotekę i pracowników administracyjnych, telewizory, magnetowidy, odtwarzacze CD/DVD, kamerę video, 3 kserografy, 2 stałe łącza 

Copyright © 2013. Arturo1969 Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg