^Powrót do góry
 • 1 Adres:
  27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39, telefon/fax (041)274 19 40, e-mail: gimnr2@poczta.fm
 • 2 Adres:
  27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39, telefon/fax (041)274 19 40, e-mail: gimnr2@poczta.fm
 • 3 Adres:
  27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39, telefon/fax (041)274 19 40, e-mail: gimnr2@poczta.fm
 • 4 Adres:
  27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39, telefon/fax (041)274 19 40, e-mail: gimnr2@poczta.fm
 • 5 Adres:
  27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39, telefon/fax (041)274 19 40, e-mail: gimnr2@poczta.fm
baner

Odwiedza nas 123 gości oraz 0 użytkowników.

patronW dniu 16 stycznia, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski zgodnie z rozp. MEN z dnia 21.05.2001 r. (DZ. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) podjęły uchwałę w sprawie nadania szkole imienia Stefana Żeromskiego.
Przed podjęciem decyzji o nadaniu szkole imienia Stefana Żeromskiego poczyniono wiele kroków zarówno wśród uczniów, nauczycieli jak i rodziców.
Uzasadnienie:
Działania zmierząjące do przyjęcia przez Gimnazjum nr 2 w Starachowicach imienia patrona — Stefana Żeromskiego.
Potrzeba zakorzenienia jest jedną z najżywszych potrzeb współczesnego człowieka. Szukamy własnych korzeni, nie chcemy być znikąd. Świat wartości kojarzonych z życiem i dziełem wybitnych ludzi może tworzyć społeczność, łączyć pokolenia.
Gimnazjum nr 2 w Starachowicach mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Żeromskiego. Na każdym kroku gimnazjaliści spotykają ślady trwania tradycji wiążących szkołę z jej patronem - Stefanem Żeromskim. To nie tylko tablice pamiątkowe ze słowami, które zapadają w pamięć i skłaniają doroślejących uczniów do zastanowienia: Człowiek jest to rzecz święta „ której krzywdzić nikomu nie wolno” - „Ludzie bezdomni”. Dla kogo te słowa nie brzmią jak najważniejsza prawda ?...Czy Żeromski nazwałby się ekologiem, skoro jak wołanie brzmi zakończenie „Puszczy Jodłowej” „Puszcza jest niczyja, nie moja ani twoja, ani nasza  jeno boża, święta !"
Jest w Polsce ponad sto noszących imię Stefana Żeromskiego szkół. Co to znaczy „być Żeromszczakiem”? Zastanawialiśmy się i  próbowaliśmy poznać życie i dzieło Stefana Żeromskiego "by przejąć imię patrona" bowiem z powodu reorganizacji systemu oświaty Szkoła Podstawowa nr 5 została zlikwidowana. Rok szkolny 2003 / 2004 to ostatni rok działania Szkoły Podstawowej nr 5.
Tradycja świata wartości bliskich Stefanowi Żeromskiemu i kolejnym pokoleniom Polaków może trwać i będzie trwać.
Co łączy nas z bohaterami Stefana Żeromskiego? Młodzież jest zdolna, inteligentna, wrażliwa. Wielu uczniów to ludzie samodzielnie myślący, wyróżniający się niepospolitymi zdolnościami. Jak nie zmarnować swych szans? Jak osiągnąć zamierzone cele? - pytają i szukają wzorów postaw także wśród bohaterów utworów Stefana Żeromskiego.
Sylwetkę człowieka, który jest z naszym regionem nierozerwalnie związany, przybliżają kolejne lektury, lekcje poświęcone ich omówieniu, spotkania z badaczami twórczości pisarza, wystawy, konkursy, dyskusje.
Już w październiku 2001 roku rozpoczęły się prace przygotowujące do realizacji projektu „Szlakiem Stefana Żeromskiego po Naszej Szkole”, którego autorem i koordynatorem była pani Dorota Nowak.
Uzgodniono z nauczycielami możliwość wykorzystania prac ich wychowanków.
W realizację projektu zaangażowała się pani Mirosława Barańska, przygotowując wraz z członkami szkolnego koła PTTK znaki szlaku oraz oznaczenia numerów punktów, mapy, napisy i materiały fotograficzne ilustrujące podróż po ziemi Żeromskiego.
Trwało gromadzenie eksponatów do wystaw „Stefan Żeromski znany i nieznany” i „Świętokrzyski Park Narodowy - Puszcza Jodłowa”. W dniu 20 listopada 2001 roku odbyło się pierwsze spotkanie z tego cyklu. Wieczornicę poświęconą życiu i twórczości Stefana Żeromskiego przygotował i - według własnego scenariusza - przedstawił aktor, pasjonat literatury - pan Władysław Obara.

 

Copyright © 2013. Arturo1969 Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg